Op naar een duurzamer gemeente (2)

Twee-wekelijkse column wethouder van der Haar: conceptbod RES

Het klimaatakkoord is duidelijk. Heel Nederland gaat meer duurzame energie opwekken. Ook Meppel. Met onze regionale energiestrategie kiezen we voor de plaatsing van windmolens, zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen.

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat deelname van inwoners en andere belanghebbenden belangrijk is. Als we de energie die Meppel gebruikt in Meppel gaan produceren, blijven de verdiensten in Meppel. Duurzaam opwekken van energie raakt immers iedereen. Het verandert onze omgeving. Dat is makkelijker te accepteren als we er ook de vruchten van plukken. We moeten daarom aangeven wat onze voorwaarden zijn voor productie van hernieuwbare elektriciteit. We hebben tot begin 2021 - één jaar dus - om hiervoor samen een plan te maken. Deze week leveren we een conceptbod in voor onze regionale energiestrategie. Met ondernemers, wijkplatforms en dorpsvereniging kwamen we tot de conclusie dat dit een realistisch en haalbaar conceptbod is.

Maar het blijft een eerste gedachte. Met het conceptbod begint het brede gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We starten met veel vragen.

Is er draagvlak voor windmolenlocaties?

Kunnen we beschikken over bedrijfsdaken?

Kan de energie-opgave gecombineerd worden met andere opgaven, zoals de klimaatadaptatie en ons uitvoeringsprogramma duurzaamheid?

Hoe houden we onze huizen warm als we stoppen aardgas te gebruiken?

Eind 2020 - dit jaar al! - dient er duidelijkheid te zijn over onze definitieve bod.

De gemeenteraad moet uiterlijk februari 2021 een besluit nemen. Dat is nodig, want 1 maart 2021 leveren de 30 energieregio’s hun energiestrategie in. De energiestrategie - wat biedt de regio aan energie? - wordt verwerkt in het omgevingsbeleid. Projecten kunnen daarna planologisch worden vergund. De projecten komen in aanmerking voor de landelijke stimuleringsregeling duurzame energietransitie.

Veel werk dus; maar mooi werk. En heel veel kansen om mee te doen! Om bij te blijven en om straks samen te profiteren van een mooier en schoner Meppel.

Jaap van der Haar - Wethouder duurzaamheid