Op naar een duurzamer gemeente (1)

Twee-wekelijkse column wethouder van der Haar: terugblik bijeenkomsten RES

Mijn eerste column gebruik ik voor een terugblik. Soms moet je even stil staan om daarna weer doorgaan. Even terugkijken om met frisse inzichten weer de blik naar voren te richten.

Ik kijk met tevredenheid terug op drie goede gesprekken die we de afgelopen weken hebben gevoerd met vertegenwoordigers van inwoners, en - agrarische - ondernemers.

Drie gesprekken over een mogelijke Meppeler bijdrage aan de Regionale Energiestrategie Drenthe. Wat kunnen we als Drenthe en Meppel bijdragen om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen?

Meppel denkt aan een conceptbod van 0,15 terawattuur (TWh). Met dit conceptbod draagt de gemeente zo’n 25% bij aan de totaal benodigde duurzame energie voor 2040. We denken daarbij aan een combinatie van win en zon. Eén windmolen levert net zoveel als 10 ha zonnepanelen. Zonnepanelen willen we juist maximaal op daken in de gebouwde omgeving om ons landschap te ontzien.

Centraal tijdens de gesprekken stonden drie vragen:

  1. Welke grootschalige opwek van zon- of windenergie willen we; waar en hoeveel?
  2. Denkt u dat het voorstel voorlopige bod vanuit Meppel realistisch en haalbaar is?
  3. Wat ziet u hierbij als randvoorwaarde als u denkt aan de kwaliteit van landschap en leefomgeving?

Het waren nuttige gesprekken. Er was herkenning. Betrokkenheid. Er kwamen antwoorden op onze vragen. Soms een kritische noot over onze eigen rol. Ook met tips over het vervolg: vaker en met meer mensen in gesprek. Dat nemen we zeker ter harte bij het vervolg.

Op onze vragen kregen we soms geen antwoorden maar vragen terug. Dat snap ik. De energietransitie kent veel onzekerheden. Ook wij hebben nog niet alle antwoorden. Een ding weet ik zeker: bij deze opgave we hebben elkaar nodig!

Jaap van der Haar - Wethouder duurzaamheid