Burgemeester & Wethouders presenteren begroting 2019

'Meppel doet ertoe en dat willen we zo houden', daaraan werkt het gemeentebestuur de komende vier jaar. Burgemeester & wethouders gaan met de begroting 2019 de kwaliteit van Meppel versterken.

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een voorstel voor een nieuw beleid voor evenwicht tussen mens, economische ontwikkeling de natuurlijke omgeving in de gemeente. Burgemeester & wethouders komen met een interventieplan om de uitgaven voor het sociaal domein binnen de beschikbaar gestelde budgetten te houden. Voor het temperen van de uitgaven is vanaf 2019 een opgave in de begroting opgenomen.

Plannen

Het Vledder zal zo snel mogelijk worden afgerond. De doorontwikkeling van de haven wordt versneld. De ontwikkelrichting van transformatiegebied Noordpoort wordt planologisch mogelijk gemaakt. Voor het stationsgebied wordt een gebiedsvisie uitgewerkt. De ambitie voor de binnenstad krijgt verder vorm. Voor de kwaliteit van openbare ruimte wordt extra geld beschikbaar gesteld in het voorstel van burgemeester & wethouders.

Debat

De gemeenteraad behandelt de begroting 2019 in de vergadering van donderdag 8 en vrijdag 9 november. Download de volledige programmabegroting op de website van de gemeenteraad.

infographic begroting
Download een vergroting van deze infographic begroting 2019 (PDF, 446 kB)