Agenda 21 juni 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 14 juni 2022

3. Behandelvoorstellen:

3.1 Beeldkwaliteitsplan Parkwonen 3/4/5 (De Tuinkamer), Nieuwveense Landen

3.2  Definitief ontwerp herinrichting Prinsenplein

3.3 Voortzetting buurtgezinnen na proeftuin

4. Sluiting