25 initiatieven ontvangen aanjaagbudget

Dit jaar (2018) ontvangen 25 initiatieven een bijdrage uit het aanjaagbudget maatschappelijke iniatieven. In totaal verdeelt het college een aanjaagbudget van € 188.899,- over deze 25 initiatieven en €26.920,- uit de provinciale Regeling Dorpsinitiatieven. Het college neemt hiermee het advies van de aanjaagcommissie over. Of het aanjaagbudget in de komende collegeperiode ook een vervolg krijgt is een keuze voor het nieuwe college.

De gemeente Meppel werkt dit jaar voor de vierde en vooralsnog laatste keer met het zogenaamde aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven.

Wethouder Koos de Vos: ‘Net als voorgaande jaren hebben we dit jaar weer zo’n 50 initiatieven mogen ontvangen die een beroep hebben gedaan op het aanjaagbudget. Je ziet als het ware dat het aanjaagbudget is ingeburgerd in onze Meppeler samenleving. De afgelopen jaren hebben we in totaal 70 initiatieven met dit budget aan kunnen jagen (€ 614.227,-). De afgelopen vier jaar heeft dit budget in ieder geval een fantastische bijdrage geleverd om Meppel in verschillende opzichten Meppeler te maken.’

De onafhankelijke aanjaagcommissie heeft in haar advisering rekening gehouden met de vooraf opgestelde randvoorwaarden en criteria, vandaar dat het college het advies één op één heeft overgenomen. Eén van de 25 initiatieven voldoet nu nog niet aan de geldende wet- en regelgeving, aan dit initiatief wordt de bijdrage pas uitgekeerd zodra het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Bijna 50 aanvragen in vierde uitgifteperiode

Bij de start van het aanjaagbudget 2018 is een inspiratiebijeenkomst georganiseerd om belangstellenden te informeren over het budget en te inspireren om met mooie initiatieven te komen. Dit heeft er toe geleid dat er bijna 50 aanvragen zijn ingediend. Een groot aantal van de initiatiefnemers is uitgenodigd voor een nadere toelichting tijdens een persoonlijk gesprek.

Grote diversiteit aan initiatieven

Na de beoordeling van de initiatieven is de commissie tot haar advies gekomen. Ook dit jaar kwamen de aanvragen uit alle hoeken: sport, cultuur, zorg en kunst. De commissie is dan ook verheugd dat het aanjaagbudget  op veel vlakken is doorgedrongen als mogelijkheid om een financiële impuls te geven aan ideeën uit de samenleving.

Regeling dorpsinitiatieven

Bij het aanvragen van het aanjaagbudget was het ook mogelijk 50% cofinanciering aan te vragen vanuit de provinciale regeling Dorpsinitiatieven. Eén voorwaarde was dat de gemeente de andere 50% voor rekening moet nemen. Daarnaast moet het bij deze regeling gaan om initiatieven die echt gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid in dorpen. Na gemeentelijke toetsing bleken 4 initiatieven voor deze cofinanciering in aanmerking te komen. Met een bijdrage van in totaal € 26.620,- zijn deze vier projecten zo mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Vervolg aanjaagbudget

Het huidige college heeft in haar Collegeprogramma opgenomen gedurende haar bestuursperiode te willen werken met het aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. Met de verkiezingen in maart 2018 komt een einde aan deze bestuursperiode en het huidige aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven. Het nieuwe college bepaalt vervolgens op welke wijze zij maatschappelijke initiatieven aan gaat jagen.

Op basis van informatie uit het overdrachtsdossier en een terugkoppeling vanuit de onafhankelijke aanjaagcommissie zal het nieuwe college bepalen op welke wijze zij maatschappelijke initiatieven willen aanjagen.

College bedankt aanjaagcommissie

Wethouder Koos de Vos: ‘Vier jaar lang hebben wij als college gewerkt met het aanjaagbudget. Een onafhankelijke vrijwillige aanjaagcommissie voorzag de initiatieven na een beoordeling van advies. Zonder de inzet van deze vrijwilligers: Arnoud Olie, Joyce Smits, Willie Oldengarm, Jeroen Boerwinkel, Marcel Kampman (2015 en 2016), Jeroen Mons (2017 en 2018) heeft ons aanjaagbudget niet het succes kunnen hebben wat het uiteindelijk is geworden. De commissie heeft in de afgelopen vier jaar maar liefst 171 initiatieven beoordeeld. Iedere initiatiefnemer – of er nu wel of geen toekenning heeft plaatsgevonden – heeft een advies gekregen waar zij hun voordeel mee hebben kunnen doen. Namens het college bedank ik de commissieleden dan ook van harte voor hun tijd, energie, adviezen en enthousiasme waarmee zij zich hebben ingezet om Meppel Meppeler te maken!’

Overzicht bijdragen aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven 2018

Hieronder een overzicht van welke aanvragen een bijdrage hebben gekregen uit het aanjaagbudget 2018:

 

Initiatief met korte toelichting

Totale bijdrage

Deel AJB

in €

Deel Dorps-initia-tieven in €

 1. Koningsdag 2018
  Bijdrage om Koningsdag in een nieuw jasje te steken en het weer een echt familiefeest te maken, met extra aandacht voor de doelgroep 13-17 jarigen en de doelgroep met een beperking.

8.000

8.000

 

 1. Plaatsen van gedenkstenen en educatie
  Bijdrage voor het plaatsen van gedenkstenen en het (in samenwerking met andere partijen) organiseren van educatie over de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

8.000

8.000

 

 1. Renovatie Cultureel Historisch Monument Nijeveen
  Renovatie van het voegwerk van het cultureel historisch monument aan de Dorpsstraat en het toekomstbestendig maken van deze multifunctionele accommodatie.

7.000

3.500

3.500

 1. Canon voor Meppel – Meppeler Cultureel Erfgoed
  Het aanbrengen van een kwaliteitsverbetering in het cultuuronderwijs binnen het Meppeler basisonderwijs door het lesmateriaal aan te passen op de situatie van Meppel. Kinderen maken hierdoor op een leuke kindgerichte manie kennis met het culturele erfgoed van Meppel.

10.000

10.000

 

 1. Dierenweide De Hesselingen
  Het realiseren van een nieuw onderkomen voor de dieren in de dierenweide van De Hesselingen, waardoor bezoekers op een laagdempelige wijze kunnen samen komen.

7.000

7.000

 

 1. Kunstkijkdagen Kijk je Ogen uit
  De jubileum editie van de kunstkijkdagen uitbouwen met expositieruimte met een overzichtstentoonstelling, het onderzoeken van mogelijkheden van blijvende kunst en het Meppel op de kaart zetten als Kunststad.

3.300

3.300

 

 1. Korf4Meppel
  Het beschikbaar stellen van korven en korfballen aan scholen, waardoor kinderen op een laagdrempelige manier in contact komen met de korf-balsport en meer in beweging komen tijdens pauzes en in hun vrije tijd.

11.040

10.120

920

 1. Fietsmaatjes Meppel
  Het aanschaffen van een elektrische duo fiets waardoor ouderen en jongeren met een fysieke of geestelijke beperking onderdeel uit kunnen blijven maken van de Meppeler samenleving.

8.000

8.000

 

 1. Drukkerijmuseum audiotour
  De aanschaf van een videosysteem met audiotour waardoor de aanwezige kennis van de vrijwilligers over de boekdrukkunst voor het nageslacht vastgelegd kan worden op die manier ook in de toekomst overgebracht kan worden op de bezoekers.

13.000

13.000

 

 1. StreetWorkOut Park Meppel
  Het realiseren van een streetworkoutpark op het terrein van Stad en Esch  waar leerlingen, omwonenden en Meppelers gebruik van kunnen maken. Op een laagdrempelige wijze draagt dit initiatief bij aan vitaliteit en verbinding.

20.000

20.000

 

 1. Kinderclub Ezinge
  Bijdrage aan de kinderclub van Ezinge, zodat kinderen op laagdrempelige wijze mee kunnen doen met activiteiten in hun buurt. Het draagt bij aan het prettig opgroeien van kinderen in hun buurt.

2.000

2.000

 

 1. Mini Meppel Maritiem
  Mini Meppel Maritiem biedt kinderen een mooie uitdagende en avontuurlijke week in de vakantie. De bijdrage maakt het mogelijk materialen aan te schaffen die voor vele jaren ingezet kunnen worden om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen.

10.000

10.000

 

 1. Energiebesparing SVN’69
  Bijdrage om de accommodatie van de voetbalvereniging SVN energiezuiniger te maken, zodat zoveel mogelijk leden deel kunnen blijven uitmaken van de vereniging.

20.000

10.000

10.000

 1. Aankleding Hoogeveense Vaart
  Bijdrage om de aankleding van de Hoogeveense Vaart te ondersteunen en daarmee de entree van Meppel aan deze zijde van de stad te versterken.

1.500

1.500

 

 1. G-voetbalkamp Alcides
  Bijdrage om het G-voetbalkamp in Meppel meer op de kaart te zetten, waardoor het gewenste deelnemer tal wordt bereikt en geïnvesteerd kan worden in materialen die voor jaren ingezet kunnen worden.

3.200

3.200

 

 1. Avontuurlijk spelen Van der Woude Park
  Bijdrage om het Van der Woudepark in Nijeveen aantrekkelijker te maken voor bezoekers door het toevoegen van natuurlijke en avontuurlijke speelmogelijkheden.

25.000

12.500

12.500

 1. Klassiek Muziek Festival
  bijdrage om een klassiek muziek festival te organiseren met regionale en landelijke musici en zo Meppel meer op de kaart te zetten als Cultuur stad.

6.500

6.500

 

 1. Chrissy’s Mini Bieb
  Bijdrage voor het realiseren van een minibieb om vooral het lezen te bevorderen bij hele jonge kinderen.

250

250

 

 1. Keukenuitbreiding Boerhoorn
  Bijdrage om de keuken in de Boerhoorn uit te breiden, zodat het eetcafé voor inwoners uit heel Meppel uitgebreid kan worden. Het initiatief brengt mensen uit verschillende lagen van de samenleving op laagdrempelige wijze tot elkaar.

5.000

5.000

 

 1. Meppel tegen eenzaamheid
  Bijdrage om de bestrijding van eenzaamheid op een hoger plan te brengen. Focus ligt op bewustwording, training en samenwerking.

7.500

7.500

 

 1. Circulaire economie Meppel
  Bijdrage voor het actief bouwen aan een veerkrachtige duurzame circulaire economie om daarmee een sociale wijkeconomie te creeren.

10.000

10.000

 

 1. Voedselbos Noorderpark
  Bijdrage voor het realiseren van een kleinschalig voedselbos in de rand van het Noorderpark.

3.000

3.000

 

 1. Free Running voor jeugd
  Bijdrage voor het aanschaffen van toestellen om nog meer jongeren de mogelijkheid te bieden kennis te maken met de sport free runnen en deze kinderen op laagdrempelige en speelse wijze bij elkaar te brengen.
   

14.400

14.400

 

 1. Materialen digitale laaggeletterdheid
  Bijdrage om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten door jongeren en ouderen digitaal vaardiger te maken.

9.629

9.629

 

 1. Dag/ontspanning voor ouderen
  Bijdrage om middelen aan te schaffen waardoor het museummateriaal van het nostalgische kinder- en poppenwagens ook door middel van een visuele presentatie dicht bij de doelgroep gebracht kan worden.

2.500

2.500

 

Totaal

 

€ 188.899,-  

€ 26.920