Besluiten B&W 18 mei 2021

1. Vaststelling bestemmingsplan Nijeveen – Ds. van Halsemastraat 14.

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan “Nijeveen - Ds. van Halsemastraat 14” met planidentificatie “NL.IMRO.0119.VanHalsemastr14-BPC1” ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2e lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Samenvatting: 
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Nijeveen - Ds. van Halsemastraat 14” vast te stellen. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen en hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

2 . Vaststelling bestemmingsplan Nijeveen – Raadhuislaan en het Wheem.

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen voor het bestemmingsplan ‘Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme’;
2. Het bestemmingsplan ‘Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.raadhuislaanweeme-BPC1 vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Samenvatting:
Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme’ vast te stellen. Daarbij stelt het college de raad voor om geen exploitatieplan op te stellen.

3. Ronde van de raad van juni: Omgevingsplan en het Adviesrecht.

Besluit:
Het college te laten instemmen met het agendapunt voor de ronde van juni.

Samenvatting:
Het college wil met de raad in gesprek over het omgevingsplan en omgevingsvergunning, waarbij adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten wordt uitgelicht. Er is een gespreksvorm bedacht waarbij de raad eerst wordt geïnformeerd en vervolgens in groepen uiteen gaat om informeel met elkaar in gesprek te kunnen over dit onderwerp.