Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 4 - Nieuwveense Landen

Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld: Het Beeldkwaliteitsplan ‘Centrumwonen 4 - Nieuwveense Landen’.

Centrumwonen 4 is een deelgebied van de wijk Nieuwveense Landen. Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad van Meppel het beeldkwaliteitsplan 'Nieuwveense Landen' vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan vormt het overkoepelende, globale beeldkwaliteitskader waaraan ontwikkelende partijen moeten voldoen bij de verdere planuitwerking van deelgebieden.

Centrumwonen 4 is een deelgebied dat nu verder wordt uitgewerkt. Het ontwikkelen van een specifiek beeldkwaliteitsplan voor dit deelgebied is een vereiste. Deze locatie is in eigendom van Stichting Woonconcept en biedt ruimte voor de realisatie van 32 sociale huurwoningen. Woonconcept heeft in samenspraak met de gemeente Meppel een beeldkwaliteitsplan laten ontwikkelen. Dit beeldkwaliteitsplan biedt criteria waaraan de stadsbouwmeester de bouwplannen kan toetsen.

Inzien

Als u het beeldkwaliteitsplan wilt bekijken, dan kunt u dit online raadplegen via www.meppel.nl/welstand. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef daarbij duidelijk aan om welk document het gaat. Heeft u geen toegang tot het internet, dan kunt u een geprinte versie van het beeldkwaliteitsplan ‘Centrumwonen 4 – Nieuwveense landen’ bekijken bij de receptie van het stadhuis (maandag tot en met vrijdag van 08.30 en 17.00 uur).  

Beroep

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan is geen bezwaar en beroep mogelijk.