Besluit vergunning prostitutiebedrijf Voorstraat 9 Meppel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend voor prostitutiebedrijf Club Cilver aan de Voorstraat 9 in Meppel (verzonden 21 maart 2022).

Waar kunt u het besluit inzien?

De vergunning prostitutiebedrijf met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 30 maart 2022 tot en met 10 mei 2022. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via www.meppel.nl/vergunningenterinzage. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl.
Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak de stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Beroep instellen

Binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit bij de Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen door belanghebbenden:
• die tijdig zienswijzen hebben ingediend bij de burgemeester;
• die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.

Voorlopige voorziening

U kunt in spoedeisende gevallen ook een voorlopige voorziening aanvragen als u een beroepschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Let u erop dat de Rechtbank voor uw beroep en verzoek om een voorlopige voorziening kosten in rekening brengt.