Wat vinden bewoners en ondernemers van Noordpoort?

In oktober vorig jaar lag het Voorontwerp bestemmingsplan voor Noordpoort ter inzage. De gemeente organiseerde gesprekken, activiteiten en een digitaal platform over Noordpoort om deze wensen en zorgen op te halen. Alle reacties zijn gebundeld in het Participatieverslag Voorontwerp bestemmingsplan Noordpoort , wat nu beschikbaar is.

Het Transformatiegebied Noordpoort gaat de komende jaren veranderen. Het gebied ligt globaal tussen de Watertoren en het centrum van Meppel. Het gebied moet de komende jaren veranderen van verouderd bedrijventerrein met zware industrie naar een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren. Een nieuw bestemmingsplan is in de maak om deze verandering mogelijk te maken. Het eerste concept, het Voorontwerp bestemmingsplan, heeft in eind vorig jaar ter inzage gelegen. In deze periode ging de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Wensen, zorgen en ideeën

Veel gehoorde wens is meer groen om te ontmoeten en voor activiteiten. Voorbeelden waren een stadsmoestuin, een recreatievijver en speelgroen. Het water meer benutten voor recreatie werd veel genoemd. Men is positief over het terugbrengen van de Nijeveense Grift. Zorg ook dat karakteristieke panden behouden blijven en een nieuwe functie krijgen. Bij nieuwe functies, zoals recreatie en bedrijvigheid, ziet men graag levendigheid en een relatie met mensen. Met name bewoners hebben zorg bij meer geluid en verkeer als gevolg van deze nieuwe functies.

Er kwamen ideeën voorbij voor culturele, creatieve en duurzame ontwikkelingen. Het winnende idee op het digitale platform CitizenLab is een Multifunctioneel Jongerencentrum. De gemeente is inmiddels met de initiatiefnemers in gesprek over hun idee.

Het is een uitdaging om een meer concreet beeld te vormen bij de ontwikkeling. Wat betekent bijvoorbeeld nu de besluitvorming rond de nieuwe stadsentree? Wat als deze niet komt, of het besluit nog lang uitblijft? De betrokkenen vinden dat de situatie van verkeersdrukte en geluid van de Steenwijkerstraatweg nu al vraagt om actie.

Vooral informeel in gesprek

De vele reacties zijn een gevolg van het informele gesprek dat de gemeente aanging in de periode dat het plan ter inzage lag. Op 7 oktober vorig jaar werd de Noordpoort Manifestatie georganiseerd. Zo’n honderd bezoekers trotseerden de regen om kennis te maken met het gebied en de ontwikkeling. Ook werd een digitaal platform gelanceerd, waarin men kon reageren op vragen over het gebied en ideeën kon indienen. Een kleine 200 belangstellende registreerden zich op dit platform CitizenLab Noordpoort. Tien ideeën werden door hen gelanceerd en hierop werd volop gestemd. Ook leverden diverse prikkelende vragen op Facebook vele reacties op.

Download het verslag (PDF, 2,7 MB)