Bijeenkomsten klankbordgroep

De Klankbordgroep Noordpoort bestaat uit bewoners uit het gebied en vertegenwoordigers van de wijkplatforms Haveltermade en Nieuwveense Landen.

De klankbordgroep bespreekt met de gemeente relevante ontwikkelingen rond Transformatiegebied Noordpoort.

Bijeenkomsten vinden regelmatig plaats en worden o.a. via de gemeenteadvertentie en de website aangekondigd.