Stem ook op Noordpoort!

De aanpak van transformatiegebied Noordpoort genomineerd voor landelijke prijs.

Vrijdag 13 september werd bekend dat Meppel een van de genomineerden is voor de Aandeslag-Trofee van het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet.

De gemeente krijgt deze nominatie voor de inspirerende manier waarop de gemeente nu al werkt in het Transformatiegebied Noordpoort, zoals vertaald in het bestemmingsplan.

Waardering

Wethouder Henk ten Hulscher: “Deze nominatie is een blijk van waardering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de innovatieve aanpak om het Transformatiegebied Noordpoort in Meppel tot ontwikkeling te brengen.”

De nominatie is ontvangen voor de bijdrage aan het oplossen van een maatschappelijk probleem: de aanpak van een verloederd gebied. Voor de bijzondere aanpak die zich kenmerkt door samenwerking en door gebruik te maken van de nieuwe wettelijke mogelijkheden - volgens de Crisis en herstelwet - en de bijdrage die het project levert aan de ontwikkeling van nieuwe kerninstrumenten voor de Omgevingswet. Hiervoor is een nieuwe plansystematiek ontwikkeld waarbij per deelgebied op doel, ambitie, functie en kwaliteit wordt gestuurd.

Stemmen!

Vanaf 2 oktober kan iedereen stemmen op de genomineerden via de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

stemnkop

Minister Ollongren reikt 18 november de trofee uit tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Lees meer