Ontwerp bestemmingsplan Noordpoort wordt binnenkort afgerond

Na een periode van input ophalen in het gebied, overleg met initiatiefnemers en nader onderzoek naar milieuaspecten, is het Ontwerp bestemmingsplan Noordpoort nu zover, dat het plan kan worden afgerond.

De gemeente heeft nog iets meer tijd nodig om het Ontwerp bestemmingsplan goed te kunnen afronden. Er is een nieuw voorbereidingsbesluit voor het gebied genomen, om tot die tijd het gebied te beschermen tegen ontwikkelingen die de transformatie kunnen belemmeren.

Transformatie

Het Transformatiegebied Noordpoort gaat de komende jaren veranderen. Het gebied ligt globaal tussen de Watertoren en het centrum van Meppel. Het gebied moet de komende jaren veranderen van verouderd bedrijventerrein met zware industrie naar een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren. Een nieuw bestemmingsplan is in de maak om deze verandering mogelijk te maken. Het bestemmingsplan voor Noordpoort is een landelijk voorbeeldproject, waarmee de gemeente voorop loopt. De opbouw en systematiek van dit plan is vernieuwend, evenals de manier van werken.

Stand van zaken

Vorig jaar ging de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en initiatiefnemers, naar aanleiding van het Voorontwerp bestemmingsplan. De input vanuit de participatie heeft geleid tot nieuwe inzichten en dat vraagt aanpassing van het plan. De uitwerking van de nieuwe systematiek en benodigde milieuonderzoeken vragen nog iets meer tijd. Het afgelopen jaar is de scheepwerf Wout Liezen, in samenwerking met de gemeente, een onderzoek gestart naar de vraag of de transformatie van de scheepswerf haalbaar is. Dit onderzoek is in een gevorderd stadium, maar nog niet afgerond. De gemeente wil in het bestemmingsplan rekening houden met de ontwikkelingen van de scheepswerf. Naar verwachting kan het Ontwerp bestemmingsplan eind 2018 worden afgerond. 

Meer informatie

Meer informatie over Noordpoort is te vinden op www.meppel.nl/noordpoort.