Onderzoek naar transformatie scheepswerf Noordpoort Meppel

Het college van Meppel en de Scheepswerf Liezen gaan samen onderzoeken of het gebied van de scheepswerf in de toekomst kan veranderen in een waterrijk en aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en ontspannen. Voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de gemeente en de scheepswerf een overeenkomst aangegaan.

Het gebied van Noordpoort is nu nog zwaar bedrijventerrein. De raad van de gemeente Meppel heeft in de Structuurvisie (2013) en de Vertrekpunten (2017) de ambitie uitgesproken om het gebied te willen veranderen in een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en recreatie. Deze ambitie wordt vertaald in een nieuw bestemmingsplan.

Haalbaarheid

Voor de waterrijke gebieden van de scheepswerf zullen verschillende invullingen (scenario’s) worden uitgewerkt. Het is de bedoeling om voor het vaststellen van het bestemmingplan inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de plannen. Als de plannen haalbaar blijken te zijn maken de gemeente en de scheepswerf definitieve afspraken voor het op termijn transformeren van de scheepswerf. Daarna kan het nog wel even duren voordat de scheepswerf daadwerkelijk met haar werkzaamheden stopt. Omdat het bestemmingsplan Noordpoort aangewezen is in kader van de Crisis en herstelwet, is het mogelijk dat er al wel een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt terwijl de scheepswerf nog in bedrijf is.

Nieuwe manier van werken

De eigenaar van de scheepswerf heeft initiatief getoond om samen met de gemeente te onderzoeken of het gebied kan worden getransformeerd. De gemeente Meppel is blij met dit initiatief.

Wethouder Gert Stam: "De wens en het idee om te transformeren kwam van de eigenaar van de Scheepswerf Liezen. Het idee past in de ambitie van de gemeente, en daarom is het goed om dit samen te onderzoeken. Het is een waterrijkgebied met uitdagingen maar ook met volop kansen."

Meer informatie

Meer informatie over Noordpoort is te vinden op www.meppel.nl/noordpoort

Liezen en Stam op de scheepswerf