Terinzagelegging concept-Nadere regels Stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen binnenstad Meppel

Om te zorgen dat Meppel een aantrekkelijke binnenstad houdt wil de gemeente de leegstand van winkels in de aanloopstraten aanpakken en komen tot concentratie van winkels in het kernwinkelgebied. Met een subsidie wil de gemeente vastgoedeigenaren en ondernemers enthousiast maken om hieraan mee te werken.

In samenspraak met diverse partijen is een concept-subsidieregeling, de “Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen detailhandel binnenstad Meppel 2018-2021”, gemaakt. Aan inwoners en belanghebbenden wordt nu de mogelijkheid geboden om op de concept-regeling te reageren.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het stuk ligt er inzage van 10 tot en met 30 september 2018 in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel, tijdens openingstijden. U kunt het ook downloaden onderaan deze pagina.

Hoe kunt u uw reactie kenbaar maken?

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen inwoners en belanghebbenden op grond van de door het college vastgestelde inspraakprocedure digitaal, schriftelijk dan wel mondeling een reactie op de concept-regeling geven.
Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel.

Digitaal reageren kan via postbus@meppel en voor een mondelinge reactie kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw Stuurman-ten Lande, via het telefoonnummer 14 0522.

 

 

Uitgelicht