Structuurvisie Meppel 2030 ‘Duurzaam verbinden’

In november 2013 stelde de gemeenteraad van Meppel de Structuurvisie 2030 vast. De Structuurvisie kreeg de titel Duurzaam verbinden. Meppel werkt de komende jaren aan duurzame verbindingen. Verbindingen in de brede regio, verbindingen met omliggende gemeenten en verbindingen met de eigen inwoners. De structuurvisie dient als leidraad voor alles wat er aan nieuwe ontwikkelingen in de gemeente gebeurt de komende jaren.

U kunt de Structuurvisie inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies het tabblad ‘Structuurvisies’. U kunt de structuurvisie van Meppel oproepen door uw adres in te typen of in te zoomen op de kaart.

Inspirerend kader

Een structuurvisie is een lange termijnplan (tot 2030) dat aangeeft welke ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen de komende jaren gewenst zijn. Deze Structuurvisie geeft een inspirerend kader voor passende en gewenste activiteiten en investeringen. De Structuurvisie positioneert Meppel duidelijk in de regio. De  Structuurvisie zorgt voor een consistent ruimtelijk beleid (lange termijn). Ook geeft de Structuurvisie een duidelijke visie op de uitvoering en mogelijkheden van het verhalen van kosten. Deze visie gaat uit van verregaande samenwerking met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en regiopartners. Met een structuurvisie kan de gemeente regie voeren op toekomstige ontwikkelingen. Het plan beschrijft eveneens hoe de gemeente haar rol (regisserend, actief of faciliterend) vervult bij deze ontwikkelingen.

Zelfbewuste kernstad

Met enige trots presenteerde wethouder Ton Dohle het stuk aan de stad. In het voorwoord noemt hij het:

Een knap staaltje integraal beleidswerk dat we met eigen expertise hebben gemaakt. We hebben hiermee een visie voor de lange termijn die voldoende ruimte biedt voor politieke afwegingen van toekomstige colleges. We hebben een visie willen maken die recht doet aan Meppel. Die past bij de identiteit van de stad, de dorpen en de inwoners. We hebben gekozen voor een zelfbewuste insteek met een hoog realiteitsgehalte. Want we zijn wel kernstad in de regio, en we bieden wel werkgelegenheid en voorzieningen aan een grote groep mensen uit de wijde omgeving. Net als u voelen we de gevolgen van de crisis en moeten we verstandige keuzes maken. Zonder de lange termijnontwikkeling van Meppel op voorhand te belemmeren.

De visie: Duurzaam verbinden

Meppel werkt de komende jaren aan duurzame verbindingen. Verbindingen in de brede regio, verbindingen met omliggende gemeenten en verbindingen met de eigen inwoners. Meppel wil de leefbaarheid in de wijken blijven garanderen door bereikbare zorg en voorzieningen in de wijken goed te organiseren. Voor voldoende werkgelegenheid blijft een gezond bedrijfsleven essentieel. Waar mogelijk faciliteert Meppel ondernemers en bedrijven. De bereikbaarheid van Meppel is van vitaal belang voor de werkgelegenheid, de economie, de doorstroming naar de binnenstad en ook voor de leefbaarheid van de inwoners. Aan de noordzijde van de stad ligt een verkeerskundig infarct op de loer en hebben we een opgave om de bereikbaarheid van onze stad en werkgebieden in de toekomst te waarborgen.

benen op rand van balkon met op de achtergrond gebouwen