Ruimtelijk beleid

Reclamebeleid, structuurvisie en cultuurhistorie.

 • Besluit tot aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

  16 juli 2020

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij, op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 7 juli 2020 hebben besloten om percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 • Gewijzigde vaststelling ‘Structuurvisie Meppel – 2030, Duurzaam Verbinden’

  18 april 2016

  Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2013 en 7 november 2013 de &lsquo;Structuurvisie Meppel 2030, Duurzaam Verbinden gewijzigd heeft vastgesteld. De structuurvisie met de plannaam Structuurvisie Meppel 2030, Duurzaam Verbinden en planidentificatie NL.IMRO.0119.Structuurvisie2030-SVC heeft betrekking op de gehele gemeente en bevat een ruimtelijk-maatschappelijke visie voor een periode tot 2030.<

 • Reclamebeleid

  18 april 2016

  Reclame is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Met lichtreclame, vlaggen, uitstallingen van producten of billboards worden potentiele klanten overgehaald tot de aanschaf van een product of dienst.

 • Structuurvisie Meppel 2030 ‘Duurzaam verbinden’

  18 april 2016

  In november 2013 stelde de gemeenteraad van Meppel de Structuurvisie 2030 vast. De Structuurvisie kreeg de titel Duurzaam verbinden. Meppel werkt de komende jaren aan duurzame verbindingen. Verbindingen in de brede regio, verbindingen met omliggende gemeenten en verbindingen met de eigen inwoners. De structuurvisie dient als leidraad voor alles wat er aan nieuwe ontwikkelingen in de gemeente gebeurt de komende jaren.