Gemeente pakt grip op ontwikkeling Noordpoort

Noordpoort wordt dé nieuwe, stoer stedelijke woonlocatie van Meppel. Samen met eigenaren en ontwikkelaars werkt de gemeente de komende jaren aan de transformatie van het gebied.

Wethouder Robin van Ulzen: “We werken eraan om voor iedereen een woning mogelijk te maken. Om grip te houden op de grondpositie en ontwikkelingen, heeft de gemeente besloten om een voorkeursrecht op onroerende zaken te vestigen.” 

Met het gevestigde voorkeursrecht heeft de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het gebied en het recht op eerste koop. Om grip op de herontwikkeling van Noordpoort in handen te houden, maar ook om speculatie en dus prijsopdrijving tegen te gaan, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. “We willen er een mooi gebied van maken en onze ambities zijn hoog. De woningnood is een grote, maatschappelijke opgave en de groeiende vraag naar woningen is in Meppel goed merkbaar,” vervolgt Van Ulzen. “Met de bouw van bijna 1000 woningen en een nieuwe stadsentree, geven we Meppel echt een impuls.” 

Goed contact 

Met eigenaren en ondernemers in het gebied is de afgelopen tijd veel contact geweest. En alle belanghebbenden hebben een aangetekende brief ontvangen. Van Ulzen: “We hebben goed contact met eigenaren in het gebied. We doen het zoveel mogelijk samen.”

Voorbereidingsbesluit en vestiging voorkeursrecht 

Eerder nam de gemeente al een voorbereidingsbesluit voor het ontwikkelgebied. Het voorbereidingsbesluit en het vestigen van het voorkeursrecht zijn aparte instrumenten. Het voorbereidingsbesluit heeft als doel om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan totdat de gemeente het nieuwe omgevingsplan en ruimtelijke kaders heeft vastgesteld. Tot die tijd worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. 

Het voorkeursrecht is net als het voorbereidingsbesluit een instrument om grip te houden op de gebiedsontwikkeling. In geval van voorgenomen verkoop moet de eigenaar het perceel eerst te koop aanbieden aan de gemeente.

Bekijk de publicatie>>