Voorbereidingsbesluit

De ontwikkeling van Noordpoort krijgt steeds meer vorm. Met nieuwe uitgangspunten, die de raad op 21 december 2023 vaststelde, is groen licht gegeven voor de transformatie van Noordpoort naar meer wonen en voor de aanleg van de nieuwe Stadsentree. Met dit voorbereidingsbesluit willen we deze ontwikkelingen borgen.

Het huidige omgevingsplan maakt niet de volledige woningbouwopgave van 972 woningen in dit gebied mogelijk. Om dit aantal woningen te kunnen bouwen is een aangepast ruimtelijk plan nodig. Met het voorbereidingsbesluit worden ongewenste ontwikkelingen tegengegaan en kunnen de nieuwe ruimtelijke kaders voor de gewenste ontwikkeling gemaakt en vastgesteld worden.

Tijdelijk geen vergunningen

De ontwikkeling van plannen in Noordpoort gaat gewoon door. Dit geldt voor initiatiefnemers en voor de gemeentelijke ruimtelijke planvorming. Vergunningsaanvragen echter, die vanaf nu worden ingediend, worden als gevolg van het voorbereidingsbesluit afgewezen. Het nieuwe omgevingsplan voor Noordpoort wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Hierna worden vergunningsaanvragen weer in behandeling genomen.

Vaart maken met woningbouw

Met de bouw van circa 1.000 woningen in Noordpoort geven we de woningbouw in Meppel een impuls. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid aan de noordzijde van Meppel verbeterd door de aanleg van een nieuwe weg (de stadsentree) en het verminderen van autoverkeer op de Steenwijkerstraatweg. Belangrijke voorwaarden zijn klimaatadaptatie, kwaliteit van de leefomgeving, wonen langs het water en bereikbaarheid.

De ontwikkeling gebeurt vooral door eigenaren, projectontwikkelaars en bedrijven. Daarnaast wordt er een nieuwe weg aangelegd, de stadsentree, waarvoor de gemeente opdrachtgever is. Ook zorgen we voor de toegankelijkheid van het gebied en de openbare ruimte. Het industriële verleden blijft herkenbaar in de nieuwe ontwikkelingen.

Het resultaat is een woonwijk waar het stoer stedelijk, toekomstbestendig wonen is aan en langs het water voor iedereen.