Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor een woningbouwplan aan de Raadhuislaan en Het Weeme in Nijeveen. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening.

Het plangebied

Het plan ligt ten oosten van de bestaande woningen aan de Raadhuislaan en Het Weeme in Nijeveen.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’ wordt de bouw van 16 woningen mogelijk gemaakt.  Het gaat om 10 rijwoningen, 4 twee-onder-één-kap woningen en 2 vrijstaande woningen.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’ (verbeelding, regels en toelichting) ligt ter inzage van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via de viewer.

Het voorontwerp van het bestemmingsplanplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.raadhuislaanweeme-BPA1’.

U kunt de documenten ook downloaden onderaan deze pagina. Lukt het niet de stukken digitaal te bekijken of heeft u nog vragen neem dan contact op via postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u op grond van de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.