Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’.

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Rembrandtstraat, de Ds. van Halsemastraat, Het Kerspel en de achterkanten van de bebouwing aan de Dorpsstraat te Nijeveen.

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’ wordt de herontwikkeling van het voormalig terrein van zwembad De Duker aan de Ds. van Halsemastraat 14 te Nijveen mogelijk gemaakt. Het plan bevat negen rijwoningen en twee 2-onder-1 kapwoningen, waarvan vier levensloopbestendig en rolstoeltoegankelijk.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan - verbeelding, regels en toelichting – ligt voor een ieder ter inzage van 1 oktober t/m 11 november 2020. U kunt het plan ook digitaal inzien via onze viewer.

Lukt het niet om de stukken digitaal in te zien of heeft u nog vragen dan, kunt u een e-mail sturen naar postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure het gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Het plan kan ook via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.VanHalsemastr14-BPA1’.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.