Toegangsbesluit coördinatieregeling herontwikkeling Ds. Van Halsemastraat 14

Burgemeester & wethouders geven op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat de raad op 29 oktober 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het project herontwikkeling Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen.

De Wro maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten via toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro.

Met deze coördinatieregeling kunnen de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van samenhangende besluiten worden gebundeld. Door het toepassen van de coördinatieregeling op grond van de Wro worden de betrokken besluiten voor het project gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats van verschillende afzonderlijke procedures.

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Rembrandtstraat, de Ds. Van Halsemastraat, Het Kerspel en de achterkanten van de bebouwing aan de Dorpsstraat te Nijeveen.

Tegen het toegangsbesluit op de coördinatieregeling staat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep open. De ontwerpbesluiten voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en eventuele andere benodigde toestemmingen waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend, zullen op een later moment worden gepubliceerd.