Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Wheeme’

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Wheeme’.

Plan en plangebied

Het plan ligt ten oosten van de bestaande woningen aan de Raadhuislaan en Het Wheeme in Nijeveen. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Wheeme’ wordt de bouw van 16 woningen mogelijk gemaakt.  Het gaat om 10 rijwoningen, 4 twee-onder-één-kap woningen en 2 vrijstaande woningen.

Gewijzigd ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota inspraak en vooroverleg’ welke onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het bestemmingsplan.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 7 april 2021). Als u de stukken wilt inzien dan kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.

Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.raadhuislaanweeme-BPB1’

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.