Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Violenstraat 1’

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 9 september 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Violenstraat 1’.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit een perceel direct ten westen van Violenstraat 1 in Meppel. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de toevoeging van een woning aan het bestaande blok mogelijk.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 9 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 voor een ieder ter inzage.Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen onze viewer Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 13.30 uur, woensdag tussen 08.30 uur en 15.00 uur/

Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.20201146-BPB1.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. 
Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.