Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Ontwikkelplan Noord III Meppel’

Dit ontwikkelplan kent een stedenbouwkundige opzet die dient als leidraad voor het uiteindelijke ontwerp van het gebied Noord III. Tevens biedt het o.a. handvatten voor de inrichting van de openbare ruimte, klimaatadaptatie, energie en duurzaamheid.

Hoofdstuk 5 van het ontwikkelplan geldt als beeldkwaliteitsplan voor het nieuw te ontwikkelen gebied. Hoofdstuk 5 kent criteria voor de beeldkwaliteit van de bebouwing. Tevens kent dit hoofdstuk eisen waaraan de individuele kavels moeten voldoen. De gewenste beeldkwaliteit zal voor het plangebied gaan gelden als vervanging van de nu geldende welstandsnota. Het zal door de welstandscommissie als toetsingskader worden gebruikt bij de beoordeling van bouwplannen in dit deelgebied.

Download het plan (PDF, 26 MB)