Ontwerp wijzigingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16

Op grond van artikel 3.9a Wro en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 7 mei 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: Het ontwerp van het wijzigingsplan 'Meppel – Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16'.

Het plangebied

Het plangebied ligt aan Broekhuizen 16 te Broekhuizen.

Het plan

Met het wijzigingsplan wordt de bestemming van het perceel gewijzigd van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’.

Inzage

Het ontwerp van het wijzigingsplan 'Meppel – Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16’ ligt met ingang van 7 mei 2020 gedurende zes weken (tot en met 17 juni 2020) voor een ieder ter inzage. Het ontwerp van het wijzigingsplanplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan worden ingezien via onze online viewer. Het is ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het wijzigingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Broekhuizen16-WPB1’.

Het ontwerp van het wijzigingsplanplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl of op de website van de gemeente Meppel worden ingezien: www.meppel.nl/bestemmingsplannen. Het wijzigingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Broekhuizen16-WPB1’.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze op het ontwerp van het wijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.