Anterieure overeenkomst ‘Randweg 1’

Op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel bekend dat op 7 maart 2023 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het wijzigen van de bestemming Maatschappelijk naar een woongebied, verkeer, gemende bestemming en groenstroken ten behoeve van de realisatie van in totaal 71 woningen.

Het plangebied bevindt zich aan de Randweg 1 te Meppel.

De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van 15 maart 2023 gedurende zes weken voor iedereen in te zien op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur in het gemeentehuis. Tegen deze anterieure overeenkomst kan geen zienswijze of bezwaar worden ingediend.