Anterieure overeenkomst ‘Meppel – Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.’

Op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel bekend dat op 7 maart 2023 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het wijzigen van (een gedeelte van) de bestemming Centrum naar een reguliere woonbestemming ten behoeve van de realisatie van in totaal 45 wooneenheden, waarvan 36 appartementen en 9 stadswoningen.

Plangebied

Het plangebied bevindt zich op de voormalige Urzo locatie in het centrum van Meppel. Het plangebied wordt omsloten door de Kruisstraat, de Noteboomstraat en het slotplantsoen. Ten westen van het plangebied ligt de parkeergarage Keyserstroom.

De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van 15 maart 2023 gedurende zes weken voor iedereen in te zien op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur in het gemeentehuis. Tegen deze anterieure overeenkomst kan geen zienswijze of bezwaar worden ingediend.