Grondprijzennota 2021

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Grondprijzennota 2021’, 16 februari 2021, pdf, 1MB