Teams waarvoor wij kandidaten zoeken


Het team Advies levert adviesdiensten aan de interne medewerkers ten aanzien van communicatie, personeel & organisatie, personeels- en salarisadministratie, inkoop- en contractmanagement en juridische zaken.

Het team Ruimte Verzorgen is verantwoordelijk voor de beleids-ontwikkeling, programmering en de uitvoering van alle bestaande beheers- en onderhoudszaken in de gemeente. Het gaat dan om de volgende terreinen: begraafplaatsen, onderhoud groen, parkeren, riolering, speeltoestellen, sportvelden, straatmeubilair, verkeersuitvoering en verharding.


Het team Informatie en Interne Dienstverlening levert diensten voor de organisatie ten aanzien van informatisering, informatiemanagement, documentatie en informatievoorziening, facilitaire zaken en technisch beheer.


In het team Leefbaarheid en Wijkregie zijn bijna alle toezicht- en handhavingsfuncties (APV, Boa’s Openbare Ruimte en WABO) ondergebracht om hun krachten te bundelen samen met de wijkregisseurs. Een team wat samen de oren en ogen vormt in de wijken en vandaaruit een belangrijke eerste aanspreekpunt is voor de inwoners van onze wijken. Ook is het juridisch advies van de APV in dit team ondergebracht.


Het team Financiën en Belastingen richt zich op financieel advies, -administratie en de gehele planning & control cyclus. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de basisregistraties en belastingen.

Het team Werk en Meedoen bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase Werken en Meedoen: participatie/re-integratie, WMO begeleiding, Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, inburgering, schuldhulpverlening, armoede, laaggeletterdheid.


Het team Dienstverlening is verantwoordelijk voor de enkelvoudige vragen over de volle breedte van de dienstverlening van de gemeente. Bij het team Dienstverlening komen alle eerstelijns contacten binnen zoals: telefoon, mail, bezoekers stadhuis, social media etc.


Het team Vitaliteit* bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase actief meedoen, gezond en bewegen, mantelzorg, vrijwilligers werk en de WMO huishoudelijke hulp en voorzieningen.


In het team kwaliteit en Ondersteuning* zijn kwaliteitsmedewerkers, de inkomens consulenten, de administratieve ondersteuners en de uitkeringadministratie ondergebracht. Dit team zorgt ervoor dat kwaliteit op het gebied van Sociaal Domein richting de inwoners en instellingen wordt gewaarborgd. Dit team staat daarom dichtbij de drie teams binnen het Sociaal Domein (Opgroeien, Vitaliteit en Werk en Meedoen).

 

* Het team Vitaliteit & Kwaliteit en Ondersteuning wordt aangestuurd door één teammanager.