Wijkregisseur Marlot Niemeijer

Collega Marlot Niemeijer staat als #wijkregisseur met één been in de samenleving en de wijken en met de andere in de gemeentelijke organisatie.

Marlot: “Als wijkregisseur ben ik de verbinder tussen de gemeente en onze inwoners. Ik houd mij bezig met de leefbaarheid van de wijken en dorpen in Meppel n de breedste zin van het woord. Dit maakt mijn werk heel afwisselend. Het ene moment ben ik op kantoor om intern afspraken te maken over bewonersparticipatie. Bijvoorbeeld rondom ontwikkelingen van bepaalde gebieden of de herinrichting van een speeltuin. Het andere moment sta ik in een wijk en ben ik in gesprek met inwoners. We bespreken dan hoe zij het wonen vinden in hun wijk. Wat kan er beter of anders. En hoe kan de gemeente de bewoners daarbij helpen. Ook spreek ik regelmatig met organisaties zoals Woonconcept om te kijken hoe we samen kunnen werken.
 
Ik ben mij ervan bewust dat de gemeentelijke organisatie en de leefwereld van onze inwoners soms uiteenlopen. Daarom vind ik het belangrijk dat ik als wijkregisseur de verschillende wensen en behoeftes zo goed mogelijk laat samenkomen. Het mooie is dat er veel (denk)kracht vanuit de samenleving komt, waar wij als gemeente veel aan hebben en van leren.

marlot