Publicatie grondverkoop Mandeveld aan Enexis Netbeheer B.V.

De gemeente is van plan om een stuk grond te verkopen en in eigendom over te dragen aan Enexis Netbeheer B.V. voor een netstation.

Objectinformatie

Een perceel grond gelegen aan de Mandeveld ong. te Meppel, nabij Mandeveld 7, kadastraal bekend als: gemeente Meppel, sectie F, nummer 1132 gedeeltelijk, met een oppervlakte van circa 31 m².

Grondtransactie met Enexis Netbeheer B.V. als enige gegadigde

De gemeente is van mening dat Enexis Netbeheer B.V. de enige gegadigde is voor deze voorgenomen verkoop, omdat Enexis Netbeheer B.V. de aangewezen netbeheerder is en - in die hoedanigheid - is Enexis Netbeheer B.V. verantwoordelijk voor het gehele energienet. Om het energienetwerk te verbeteren, te realiseren en te onderhouden heeft Enexis Netbeheer B.V. de beschikking nodig over dit perceel benodigde grond. Daarbij is rekening gehouden met inritten en bestaande kabels en leidingen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt op bovenstaande publicatie reageren? U kunt binnen 20 kalenderdagen contact opnemen met team Economie & Regio, cluster Grondzaken via telefoonnummer 14 0522 of postbus@meppel.nl