Oekraïne

De gemeente Meppel krijgt veel vragen over de situatie in Oekraïne en hoe inwoners kunnen helpen. Op deze pagina leest u meer informatie over het geven van hulp en de opvang van vluchtelingen. De pagina passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen.

Opvang vluchtelingen door gemeente

De gemeente Meppel is samen met andere gemeenten in Drenthe op zoek naar opvangmogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voor het opvangen van mensen uit Oekraïne in Meppel zetten we in op het oude Isala ziekenhuis en het nabijgelegen Reggersoord. Op deze locatie kunnen in eerste instantie ongeveer 120 opvangplaatsen worden gerealiseerd.

Opvang vluchtelingen door inwoners

Veel inwoners bieden aan vluchtelingen in huis te nemen. Het aanbod is hartverwarmend en het kenmerkt de gemeenschap van Meppel. Hoe prijzenswaardig ook, op dit moment adviseren we inwoners om daar nog eens goed over na te denken, dan wel de plannen voor de opvang van mensen uit te stellen. Het aantal opvangplekken bij mensen thuis is relatief laag en de opvang raakt daardoor versnipperd. Daarnaast is de verwachting dat de opvang van Oekraïners een langdurig karakter krijgt en dat vraagt veel van particulieren. De opvang van vluchtelingen voor een gemeentelijke opvanglocatie wordt centraal geregeld en geregistreerd. Op de website takecarebnb.org kunnen initiatieven aangemeld worden en is veel informatie te vinden hierover..Burgemeester Richard Korteland heeft aan het begin van de vluchtelingenstroom een brief geschreven aan alle Meppelers brief

Registratie vluchtelingen uit Oekraïne

Wij vragen Oekraïense vluchtelingen die verblijven in onze gemeente om zich te melden en te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo weten wij welke vluchtelingen in onze gemeente zijn en kunnen we hen zo goed mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met leefgeld en onderwijs. Daarnaast kunnen we door de registratie alles rondom de verblijfstatus goed regelen. Een afspraak maken voor registratie kan via telefoonnummer 14 0522.

Vrijwilligerswerk

Veel Meppelers willen helpen, het aanbod is en blijft indrukwekkend. We doen ons uiterste best om recht te doen aan al die initiatieven. Maar we realiseren ons ook dat het niet altijd mogelijk zal zijn om elk initiatief een plek te geven. Onze inzet is erop gericht om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Daarbij maken we gebruik van de expertise van onze welzijnsorganisatie Welzijn MensenWerk www.welzijnmw.nl .

Goede doelen/inzameling

Veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Kijk wat u kunt doen in Meppel op de website www.meppelvoorelkaar.nl of de landelijke website nederlandvoorvluchtelingen.nl

Meer informatie