Wijziging dienstverlening

Bevrijdingsdag 5 mei, Hemelvaart 13 en vrijdag 14 mei en 2e Pinksterdag 24 mei zijn alle diensten gesloten

Informatie over wijziging afvalinzameling leest u op de afvalkalender of vindt u in de afvalapp.