Werkzaamheden Nieuwe Meppelerweg

Vanaf maandag 28 november 2022 voeren we werkzaamheden uit aan de Nieuwe Meppelerweg. Ten noorden van de rotonde nabij de wijk Nieuwveense Landen wordt de Nieuwe Meppelerweg afgesloten. De werkzaamheden maken deel uit van het project 'Aanleg ontsluitingswegen Nieuwveenselanden'.

Werkzaamheden en planning

We passen de rijbaan aan om de noordelijke ontsluiting van de wijk Weideblick te realiseren. De nieuwe Meppelerweg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding wordt met bebording aangegeven. De werkzaamheden duren tot 23 december 2022.