Werk mee aan Meppeler sportakkoord!

Als vervolg op het landelijk Sportakkoord gaat Meppel zich beweegvriendelijker maken door extra inzet op onder meer een vaardiger jeugd, sterkere verenigingen, duurzamer sportaccommodaties en meer openbare beweegruimte. Inwoners, vrijwilligers en sport- en gezondheidsprofessionals waren eind augustus uitgenodigd mee te denken in vier bijeenkomsten.

De laatste week van de vakantie bleek geen goede keus. Daarom is er voor twee thema’s een dinsdag 17 september een inhaalbijeenkomst, want om een goed sportakkoord te krijgen is het gesprek echt onmisbaar!

  • Thema Gezondheidsbewustzijn Kennis over wat bewegen met je gezondheid doet en hoe je dit kan beïnvloeden?
  • Thema Vitale vereniging Financieel gezond, voldoende en deskundig kader, een gezonde sfeer en een veilige omgeving.

Aanmelden bijeenkomst

De bijeenkomst is 17 september van 19.30-21.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Na aanmelding krijgt u de definitieve locatie gemaild. Aanmelden vóór maandag 16 september 12.00 uur via a.kasel@sportformateurmeppel.nl.

Lokaal akkoord

Woensdagavond 25 september is er vervolgens de bespreking van een concept Meppeler sportakkoord in Spectrum Medisch Centrum. Aan de hand van de reacties daar volgt een definitief akkoord waaronder de gezamenlijke organisaties hun handtekening voor uitvoering kunnen zetten.