Watertoren Meppel verkocht

Stichting Watertoren Meppel (gemeente Meppel en Woonconcept) verkoopt de Meppeler watertoren aan BOWE Vastgoed B.V., onderdeel van het bedrijf Prewest Telecom, Beveiliging en Automatisering, gevestigd te Rogat. Het college van B&W heeft een notitie vastgesteld waarin randvoorwaarden en uitgangspunten staan voor de verkoop en toekomstige ontwikkeling. De ligging en het beeldbepalende karakter van de watertoren als icoon voor Meppel, verdient een hoge kwaliteit. Ook verkoopt de gemeente extra grond om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Binnenkort wordt de koopovereenkomst getekend.

In 2013 heeft Stichting Watertoren Meppel besloten de watertoren te verkopen. In de afgelopen jaren is belangstelling getoond voor de watertoren, maar dat leidde niet tot een verkoop. Eind 2016 toonde Prewest belangstelling en hebben onderhandelingen plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot de aanstaande verkoop.

Plannen

Prewest is in eerste instantie van plan een bijgebouw achter de watertoren te realiseren waarna men deze als kantoor wil betrekken. Hierbij is het de bedoeling dat de watertoren als hoofdentree gaat fungeren. In een later stadium gaat Prewest onderzoeken welke invullingen van de watertoren nog meer haalbaar zijn.

Wethouder Koos de Vos: “De verkoop en nieuwe invulling van de watertoren is een positieve ontwikkeling voor Meppel. Het sluit goed aan op de ontwikkeling van transformatiegebied Noordpoort. Het gebied knapt op en de watertoren blijft een icoon voor Meppel als schakel tussen Nieuwveense Landen en het centrum van Meppel.”

Randvoorwaarden

Het uitgangspunt is een hoge kwaliteit van de plannen voor de ontwikkeling van dit gebied. Met de ontwikkeling van Nieuwveense Landen en het Transformatiegebied Noordpoort neemt de waarde van deze plek toe. Daarom heeft het college van B&W de notitie ‘Inrichtingsvisie Meppeler Watertoren en Omgeving’ vastgesteld waarin de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling zijn beschreven.

Verkoop extra grond

De gemeente streeft naar een duurzame invulling van de watertoren en de directe omgeving. Daarvoor is het nodig de bebouwingsmogelijkheden bij de watertoren te vergroten. Zo kunnen de gronden om en nabij de watertoren ook worden betrokken bij de ontwikkeling en kan de watertoren een duurzame invulling krijgen. Om de gewenste ontwikkeling ter plekke mogelijk te maken, heeft de gemeente besloten de grond gelegen aan de achterkant (oostzijde) van de watertoren, ter grootte van ongeveer 1.652 m², mee te verkopen aan de koper van de watertoren.

Subnavigatie