Warmteplan Koedijkslanden vastgesteld

Het college van B&W heeft het warmteplan Koedijkslanden vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente samen met inwoners uit de wijk en andere partners op weg gaat naar een energiezuiniger en uiteindelijk aardgasvrij Koedijkslanden.

Wethouder Jeannet Bos: “In 2021 heeft gemeente Meppel de Transitievisie Warmte vastgesteld. Een belangrijke eerste stap naar een aardgasvrij Meppel in 2040. De volgende stap is het maken van een warmteplan per wijk. Na Berggierslanden is Koedijkslanden de volgende wijk met een zo’n plan. Het warmteplan helpt inwoners om aan de slag te gaan met een persoonlijk stappenplan.” 

Op het warmteplan, dat tot 7 december 2023 ter inzage heeft gelegen, is 1 zienswijze binnengekomen. Die input is verwerkt in de eveneens vastgestelde zienswijzenota. “Om het warmteplan succesvol tot uitvoering te brengen, is een aantal dingen belangrijk. Op de eerste plaats dat we inwoners nergens toe verplichten. De energietransitie is een opgave van iedereen dus we trekken graag samen op. Meedoen hangt af van motivatie en betaalbaarheid. Daar helpen we graag bij,” vervolgt Bos. 

Juiste stappen op het juiste moment

De wethouder doelt daarmee onder andere op subsidieregelingen. Of bijvoorbeeld de energiecoaches, die de gemeente samen met de corporaties mogelijk maakt. Zij geven tips en informatie over het besparen van energie. “Want energie die bespaard wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt”, zo redeneert Bos. De juiste stappen op het juiste moment nemen is dan ook een belangrijk onderdeel van het plan. “In de wijk zijn veel huizen nog niet klaar om van het aardgas af te gaan. Ook blijkt er geen bron aanwezig voor een collectieve warmtevoorziening in de wijk. Het warmteplan zet daarom vooral in op individuele stappen, zoals isoleren en de hybride warmtepomp. Zo wordt de stap naar het aardgasvrij maken van de woning zoveel mogelijk verkleind.” Ondertussen volgt gemeente Meppel de ontwikkelingen in de wijk en de verschillende technieken (bijvoorbeeld hoge temperatuur warmtepompen, groengas). De gemeente blijft daarnaast meedenken bij bijvoorbeeld collectieve initiatieven van inwoners.

Koop- en huurwoningen 

Koedijkslanden is een grote wijk met zowel koop- als huurwoningen. Bewoners van een huurwoning zijn voor het verduurzamen van de woning afhankelijk van de woningeigenaar. Dit kan een particuliere verhuurder zijn of de woningcorporatie. Woonconcept verhuurt veel woningen in de wijk Koedijkslanden en zet in op de verduurzaming van de woningen. Zo worden op dit moment de flats in de Koedijkslanden gerenoveerd. 

Voor bewoners van zowel koop- als huurwoningen in de gemeente Meppel is de SlimWonen app beschikbaar om het energieverbruik in de gaten te houden en aan de slag te gaan met slimme tips. 

Vervolgstappen transitievisie in de andere wijken en dorpen?

Aan het maken van deze Transitievisie warmte ging een uitgebreid participatieproces vooraf. Ongeveer 2.000 inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties gaven hun mening. “Nu gaan we dus, gefaseerd, per wijk en met inwoners, een warmteplan maken. Het plan moet passen bij de mensen die in de wijk wonen en werken.” Op deze pagina is de planning te vinden. In 2024 zijn de wijk Oosterboer, het dorp Nijeveen en bedrijventerrein Blankenstein aan de beurt om een warmteplan te maken. Is uw wijk nog niet aan de beurt, maar wilt u nu al wel uw woning aardgasvrij maken of andere energiebesparende maatregelen nemen? Ga dan aan de slag met de geen-spijt-maatregelen>>. 

Download het warmteplan Koedijkslanden (PDF)