Vervanging Rioolput Prinsenplein (update)

De rioolput op de kruising van Prinsenplein/Marktstraat/Kromme Elleboog is lek. Hierdoor verzakt de bestrating. Deze plek is op dit moment afgezet met hekken. Om gevaarlijke situaties te voorkomen moeten we op korte termijn de put en een deel van het riool vervangen. Ook verwijderen we de boom naast de put op het Prinsenplein. Dit is noodzakelijk omdat de boom gevaar kan opleveren tijdens de werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden start maandag 17 mei 2021. Om veilig te kunnen werken, zet de aannemer de kruising tijdens de werkzaamheden af. Daarna wordt de bestrating op de kruising verwijderd.  De aannemer plaatst bronbemaling met geluidsarme pompen. Op die manier beperken we de geluidsoverlast. Het vervangen van de put en een deel van het riool kan daarna beginnen. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Bereikbaarheid

Ter plekke wordt een omleidingsroute aangegeven voor het verkeer en de bevoorrading van ondernemers.  We verwachten dat de werkzaamheden duren tot en met 18 juni a.s.. Download de omleidingsroute (PDF).

Bouwkundige opname

Voordat de werkzaamheden beginnen wordt een bouwkundige vooropname uitgevoerd van de panden in de directe omgeving, te weten Gasgracht, Marktstraat, Prinsengracht, Prinsenplein en Vledderstraat. De eigenaren van deze panden krijgen van schade expertisebureau Lengkeek een brief wanneer deze opname gaat plaatsvinden.