Verkoop voormalig scholencomplex Randweg 1 gestart

De verkoop van voormalige LTS (Stad & Esch) locatie aan de Randweg 1 is 2 juli van start gegaan. Het complex wordt via een ‘marktinitiatief’ openbaar verkocht. De gemeente Meppel zoekt nu naar een passende herbestemming met behoud van het karakteristieke hoofdgebouw op deze zichtbare plek in Meppel. Het college van B&W heeft randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie, waar nu een maatschappelijke bestemming op rust.

Sinds de verhuizing van Stad & Esch naar de Scholencampus Ezinge staan het hoofdgebouw en het bijgebouw grotendeels leeg. Het voormalige scholencomplex ligt net buiten het centrum aan de Zuidkant van Meppel.

Scholencomplex

Het voormalige scholencomplex bestaat uit drie onderdelen: Het hoofdgebouw in vier lagen, het gymnastiekgebouw dat door middel van een luchtbrug is verbonden aan het hoofdgebouw en het voormalige praktijkgebouwdeel. Op de plaats van het praktijkgebouwdeel kan vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd. Het gebouwde oppervlakte bedraagt naar schatting 10.200 m² bruto vloeroppervlakte. De percelen hebben een oppervlakte van circa 16.473 m². Het achterliggende sportveld behoort niet tot de verkoop, hiervoor is een project opgestart samen met Woonconcept voor sociale woningbouw.

De gronden hebben een maatschappelijke bestemming, echter de Structuurvisie Meppel 2030 voorziet in ontwikkeling van de locatie. Er loopt een procedure rond de monumentale status bij de provincie.

Kiezen voor het beste plan

Wethouder Koning: ‘Door verkoop van het oude Stad & Esch gebouw via een marktinitiatief heeft de gemeente de meeste ruimte om naast een marktconforme prijs echt het beste plan voor deze locatie in Meppel uit te kiezen.’  Eerder verkocht de gemeente de voormalige Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool ook al via het marktinitiatief.

Verkoop via marktinitiatief

De verkoop van de voormalige LTS (oude locatie Stad & Esch) aan de Randweg 1 vindt plaats via een marktinitiatief. Het marktinitiatief gaat uit van de vraag vanuit de markt. Een belangstellende bepaalt zelf wanneer zij een bieding wil uitbrengen. Nadat een eerste aanvaardbare bieding is binnengekomen, start de verkoopprocedure van negen weken waarin andere geïnteresseerden ook de gelegenheid krijgen om een bieding uit te brengen. De partij die de eerste aanvaardbare bieding heeft uitgebracht, kan een nieuwe bieding uitbrengen. Doen andere partijen geen, of geen acceptabel, bod, dan verkoopt de gemeente Meppel het object aan de eerste initiatiefnemer. BaseValue begeleidt voor de gemeente Meppel de verkoopprocedure via het marktinitiatief.

Bezichtiging

Voor de bezichtiging van de panden zijn drie kijkdagen gepland:

  • 1e kijkdag: woensdag 11 juli                   13:00 – 16:00 uur
  • 2e kijkdag: vrijdag 20 juli                         09:00 – 12:00 uur
  • 3e kijkdag: woensdag 22 augustus         13:00 – 16:00 uur

Interesse of vragen?

Geïnteresseerden kunnen voor informatie om te komen tot een bieding of vragen contact opnemen met de heer E. (Erik) Vlaming via randweg@basevalue.nl.
randweg

bovenaanzicht