Vergunningen vaste ligplaatsen historische schepen

Momenteel zijn 2 ligplaatsvergunningen beschikbaar voor historische schepen in de gemeente Meppel.

Belangstelling? Stuur een aanvraag in!

Belangstellenden voor een vaste ligplaats voor een historisch schip kunnen een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor maakt u gebruik van het aanvraagformulier (PDF). Op verzoek kunnen we u dit ook toesturen. Neem hiervoor contact op met ons via 140522 of postbus@meppel.nl.

Er is geen uiterste inzenddatum. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als er meer aanvragen zijn dan er vergunningen kunnen worden verleend wordt de aanvraag op verzoek op een wachtlijst geplaatst.

Toetsing door stichting Historische Schepen

Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet u voldoen aan criteria. Deze zijn vastgelegd in in artikel 2.2.2.2. Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Meppel. Een onafhankelijke adviseur voert de toetsing uit. Dit is de stichting Historische Schepen Meppel. De stichting geeft ook voorlichting over de toetsingscriteria.

Meer informatie en contactgegevens: www.historischeschepenmeppel.nl

Ligplaatsen Overzicht

Plaats

MaxImale lengte

Adres ligplaats

Bezet / Vrij

Nummer 1 25 meter Heerengracht 18a Bezet
Nummer 2 25 meter Heerengracht 20a Bezet
Nummer 3 25 meter Heerengracht 23a Bezet
Nummer 4 30 meter Oosteinde 3a Bezet
Nummer 5 23 meter Keizersgracht 42 Bezet
Nummer 6 23 meter Stoombootkade 11 Bezet
Nummer 7 25 meter Oosteinde 1 Vrij
Nummer 8 23 meter Galmanspad 3a Vrij