Veelgestelde vragen noodverordening

We krijgen veel vragen over de noodverordening. De noodverordening is er alleen ter voorkoming van ongeregeldheden, zoals rellen, brandstichting of plundering.

De noodverordening omvat specifiek regels om te kunnen handhaven in de openbare ruimte bij onrusten.

De verordening heeft betrekking op:

  • samenscholen (groep meer dan 2 personen)
  • bijdragen verboden voorwerpen (messen e.d.)
  • gedrag gericht op verstoren openbare orde in en rond het centrum van Meppel

Als iemand voor werk of bezoek in het gebied moet komen waarvoor de noodverordening geldt dan kan dat gewoon. Datzelfde geldt voor boodschappen doen, voor maaltijdbezorgers.  Gekeken wordt of iemand qua kleding of wat hij bij zich heeft mogelijk uit is op verstoring van de openbare orde. Je mag niet in groepjes komen, maar dat mag onder de corona regels ook al niet!

De dagelijkse gang van zaken, woon/werk verkeer, openingstijden winkels (voorzover ze open mogen zijn), kinderopvang e.d. kunnen gewoon doorgaan.

De noodverordening is alleen bedoeld om politie en handhavers meer mogelijkheden te geven om snel in te grijpen tegen relschoppers. Hij geldt dus niet voor gewone bezoekers van de stad. De verordening is beperkt tot de avond en nacht omdat dat de momenten zijn waarop meestal relschoppers actief zijn

De noodverordening moet niet verward worden met de avondklokregels.  Die gelden ook gewoon!