Veel belangstelling voor vrije kavels in Nieuwveense Landen

De gemeente Meppel is onlangs gestart met de verkoop van vrije kavels in de deelbuurt Broeklanden. Om in aanmerking te kunnen komen voor één van de 31 vrije kavels was een verkoopprocedure van toepassing. De inschrijfperiode is vrijdag 1 december 2017 gesloten.

Er was veel belangstelling voor de kavels in de deelbuurt Broeklanden. In totaal zijn 16 vrije kavels in reservering gegeven. Dit betekent dat kandidaat-kopers binnen 4 maanden moeten beslissen tot definitieve aankoop van de kavel. Een aantal kavels is toegewezen via loting door een notaris.

Nog beschikbare kavels, ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’

Nu de eerste 16 kavels zijn gereserveerd, zijn er nog 15 vrije kavels beschikbaar voor het bouwen van een droomhuis in de deelbuurt Broeklanden. De beschikbare kavels variëren van 492 m2 t/m 754 m2 en van € 105.780,-- tot €158.340,--. Voor deze kavels geldt het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Wethouder Roelof Pieter Koning: Het is goed om te zien dat de woningmarkt in Meppel aantrekt en mensen doet besluiten om de sprong te wagen hun eigen droomhuis te bouwen. Nu de vrije kavels in Berggierslanden zijn uitverkocht, biedt Nieuwveense Landen dé mogelijkheid om nog een vrije kavel te bemachtigen in Meppel. Na deze 31 kavels komen er op korte termijn geen vrije kavels meer in de verkoop. Binnenkort wordt ook bekend welke projectmatige bouw in Broeklanden start. Nieuwveense Landen wordt hiermee een vitale wijk.

Deelbuurt Broeklanden

De wijk Nieuwveense Landen bestaat uit meerdere deelbuurten met ieder een eigen sfeer. De deelbuurt Centrumwonen is bijna gereed en bestaat uit hofjes en pleintjes, waardoor een stads karakter ontstaat. De nieuwe deelbuurt Broeklanden sluit aan op het platteland en wordt een open groene buurt met veel gras en water. Het heeft daardoor wat meer een dorps karakter.

Website MeppelWoont.nl

Bent u geïnteresseerd in een vrije kavel of een projectmatige woning in de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen? Houd dan de website www.meppelwoont.nl/nieuwveense-landen in de gaten!

kavelkaart