Uitreiking Koninklijke onderscheidingen Algemene gelegenheid

Vandaag vrijdag 3 juli 2020 zijn alsnog Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan acht personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Als gevolg van de corona-maatregelen kon de uitreiking van de versierselen niet plaatsvinden op 24 april jl. Burgemeester R.T.A. Korteland heeft de versierselen persoonlijk uitgereikt bij de gedecoreerden thuis.

Gedecoreerden Toelichting

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

meneer Albertus Johannes Dijk (1956 – 63 jaar)

 

 

Meneer Dijk is een actief vrijwilliger en heeft op verschillende manieren zijn inzet getoond voor de maatschappij en de Meppeler samenleving.

Meneer is sinds 1999 actief voor de stichting Meppeler Muziekfestival. Hij verrichtte diverse werkzaamheden tijdens deze festival dagen en concerten. De stichting kan altijd een beroep op hem doen.

Hij is intensief betrokken bij "het feest van de geest". Dit is een 2-jaarlijks terugkerend evenement van kunst in kerken die niet alleen in Drenthe, maar landelijke bekendheid heeft gekregen en ontvangt tijdens deze 8-daagse manifestatie gemiddeld 2000 bezoekers. Hij helpt onder andere bij de op- en afbouw van het evenement en zorgt voor de opening van de gebouwen en is aanwezig als gastheer tijdens deze dagen.

Hij is sinds 2002 actief bij de Stichting vrienden van de grote- of Maria kerk. Meneer is begonnen als notulist en doet nog catering werkzaamheden.

Tevens verricht meneer diverse werkzaamheden uit bij exposities, concerten, festivals en herdenkingen en hij is van begin tot het eind aanwezig als gastheer.

Tot slot is meneer actief voor de Protestantse Gemeente Meppel. Hij is al 35 jaar actief betrokken bij deze kerk. Momenteel is meneer koster van de kerk, maakt de planning voor de ouderlingen en verzorgt bijeenkomsten in de kerk.

Meneer Dijk is bij Koninklijk Besluit van 11 februari 2020 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

mevrouw Gerrie Henriëtte Ebbeling-van Dijk (1961 – 59 jaar)

 

Mevrouw Ebbeling is een actief vrijwilliger en heeft op verschillende manieren haar inzet getoond voor de maatschappij en onze Meppeler samenleving.

Mevrouw is sinds 1985 vrijwilligster bij korfbalvereniging DOS’46 uit Nijeveen. Sinds 2014 is mevrouw voorzitter van de sponsorcommissie en ontvangt sponsoren bij thuiswedstrijden en organiseert sponsor uitjes, sponsorwering en sponsoravonden. Vanaf 1994 is ze wedstrijdleider van de jeugd. Van 2005 tot 2014 is ze voorzitter geweest van de commissie breedtekorfbal. Deze commissie zet zich in voor de spelende senioren. Tevens is ze van 1999 tot 2005 voorzitter geweest van de jeugdcommissie. Hier was ze onder andere verantwoordelijk voor de coaches en trainers. Vanaf 2002 was ze als voorzitter verantwoordelijk voor technische zaken jeugdkorfbal. Tevens was ze van 2000 tot 2016 vrijwilliger bij de schoonmaakploeg van de kantine. Vanaf 1985 is mevrouw verantwoordelijk voor de jaarlijkse rommelmarkt van DOS'46. Tot slot is ze in 1998 leidster geweest van de jaarlijkse kampweek.

Vanaf 2000 is mevrouw actief betrokken bij het Meppeler Sportgala. Dit is een jaarlijks evenement waarin sporters uit Meppel en de wijde regio in het zonnetje worden gezet. Ze is jurylid van een prominent gezelschap dat zich door deze functie verplicht om alle sportprestaties in de regio Meppel, Staphorst, Westerveld, Dalfsen, Nieuwleusen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Hoogeveen te volgen.

Tot slot is mevrouw actief bij de vereniging Zonta Rond de Reest. Dit is een internationale serviceclub met als doel het verbeteren van de positie van vrouwen waar ook ter wereld en hen waar nodig te ondersteunen. Ze speelt een grote rol in het organiseren van diverse goede doelen en springt in waar nodig en verbindt partijen. Hierbij maakt ze gebruik van uw grote netwerk zoals bijvoorbeeld bij het project tienermoeders van de Stichting Congo.

Mevrouw Ebbeling is bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meneer Hendrik Pieter Adriaan Kalkman (1958 – 62 jaar)

 

Meneer is sinds 1982 gestart als vrijwilliger bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Meppel. Hij is van 1982 tot 1986 diaken van de kerk geweest. Van 1988 tot 1993 was meneer ouderling en vanaf 2014 is hij opnieuw diaken van de kerk.

Meneer heeft vanaf 2011 een visueel ondersteuningsteam opgericht om tijdens kerkdiensten de liturgie te kunnen projecteren. Hij heeft mee geholpen met de renovatie van de vergaderzalen van de kerk en is sinds 2011 betrokken bij het project kerk open bij de donderdag Meppeldagen, koopavonden en kerstdagen.

Tijdens kerk open kunnen bezoekers de kerk bekijken, bidden en praten.

Sinds 2012 is meneer vrijwilliger voor de Stichting Gave. Dit is een stichting die zich ontfermt over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Hij ontfermt zich over een aantal vluchtelingen die woonachtig zijn in Meppel. Meneer is behulpzaam bij het vinden van huisvesting, inrichting van het huis en scholing. Hij zorgt ervoor dat Nederlandse gastgezinnen in contact komen met deze groep en zorgt er tevens voor dat de vluchtelingen beter integreren in de samenleving.

Vanaf 2002 is meneer collectant en wijkhoofd bij de Stichting ZOA. ZOA helpt vluchtelingen en ontheemden in gebieden waar zich een ramp of conflict zich voor heeft gedaan.

Vanaf 1997 is meneer lid van de zangvereniging “Tot Ons Genoegen”. Meneer is betrokken bij het opbouwen van het podium bij concerten. Tevens is hij actief bij de jaarlijkse braderie en zorgt dat bij de repetitie avonden spullen klaar staan. En tevens is meneer ook een actief koorlid.

Tot slot was meneer van 2014 tot 2016 actief bij de Voedselbank.

Hij was leidinggevende bij de administratie van deze stichting welke bestaat uit 36 lokale voedselbanken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Meneer Kalkman is bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Meine Lokken (1952 – 68 jaar)

 

Meneer Lokken is een actief vrijwilliger en heeft op verschillende manieren zijn inzet getoond voor de maatschappij en de Meppeler samenleving.

Meneer was van 1985 tot 1995 actief als vrijwilliger van de Christelijke Muziekvereniging Crescendo. Hij was voorzitter van 1988 tot 1995 en van 2004 tot 2012. Als voorzitter zorgde hij er voor dat subsidies binnenkwamen en zorgde dat er concertjes op het programma stonden. Meneer is een van de initiatiefnemers van de geranium actie. Dit is een actie die al meer dan 20 jaar loopt die zorgt voor een welkome aanvulling op de verenigingskas. Hij zorgde voor de muziekinstrumenten en bestelde waar nodig nieuwe instrumenten en regelde de reparaties ervan.

Meneer is vanaf 1972 vrijwilliger van de Vrije Evangelische Gemeente Meppel en heeft door de jaren vele taken op zich genomen. Vanaf 2011 is meneer voorzitter van deze kerk. Hij verzorgt pastorale bezoeken en stelt het sprekersrooster samen. Tevens onderhoudt hij de contacten met de gastvoorgangers van de kerk. Tevens bezoekt meneer namens de bondsverenigingen regiovergaderingen van kerken.

Meneer is tevens al meer van 40 jaar betrokken bij de werkgroep zending en evangelisatie en geeft gestalte aan de missionair/diaconale roeping van de kerk. Hij is onder andere betrokken bij het organiseren van evangelisatie diensten op de zondagavond. Meneer tevens afgevaardigde van de Raad van Kerken. Dit is een samenwerking met andere plaatselijke kerken. Hij heeft onder andere het oecumenisch gedachtengoed versterkt.

Meneer is vanaf 2015 vrijwilliger bij de restauratie van het historisch deel van de begraafplaats van de gemeente Meppel.

Hij maakt de graven schoon en zorgt dat de belettering van de grafstenen opnieuw gedaan wordt en zorgt dat monumenten weer rechtgezet worden.

Tot slot is meneer vanaf 2008 vrijwilliger bij Zorggroep Noorderboog te Meppel. Meneer is koster en regelt de inrichting van de zaal bij diensten. Tevens ontvangt en begeleidt hij gast voorgangers en regelt hij het geluid bij de dienst. Meneer is trompettist bij speciale diensten zoals Kerstmis en Pasen.

Meneer Lokken is bij Koninklijk Besluit van 14 maart 2020 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Nijhuis-Snippe (1949 – 70 jaar)

Mevrouw Nijhuis-Snippe is een actief vrijwilliger en heeft op verschillende manieren haar inzet getoond voor de maatschappij en de Meppeler samenleving.

Ze is sinds 1978 actief bij de Wijkvereniging Oosterboer. Ze heeft door de jaren heen diverse bestuursfuncties bekleed. Momenteel is mevrouw secretaris en zorgt ze voor de afhandeling van inkomende en uitgaande post. Ze heeft zich onder andere bezig gehouden met ledenwerving. Tevens organiseerde mevrouw namens de wijkvereniging diverse feesten zoals Sinterklaas, Koningsdag en de optocht van Palmpasen.

Mevrouw is één van de grondleggers van het eetcafé. Dit is een eetcafé voor eenzame ouderen en mensen die 1 x per week bij het wijkcentrum samen komen.

Ze kookt regelmatig voor een groep van 25 personen en nodigt Meppeler inwoners uit om voor deze groep te komen koken.

Mevrouw Nijhuis-Snippe is bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jan Nijmeijer (1942 – 77 jaar)

Meneer Nijmeijer is een actief vrijwilliger en heeft op verschillende manieren zijn inzet getoond voor de maatschappij en de Meppeler samenleving.

Meneer is sinds 2000 Vrijwilliger bij Zorggroep Noorderboog. Hij heeft jaren in het team van buschauffeurs gezeten. Tevens heeft meneer door de jaren heen diverse schilders klussen gedaan en zat u in een klusteam. Dit klusteam hielp onder andere bij diverse feesten van de bewoners zoals de jaarlijkse barbecue en kerst. Verder deed meneer diverse andere werkzaamheden welke op dat moment gedaan moesten worden.

Meneer is vanaf 1960 actief binnen het Christelijk Mannenkoor Meppel. Hij deed diverse werkzaamheden zoals, bibliothecaris, was bestuurslid en lid van de podiumcommissie. Tevens was meneer een actief koorlid en lid van de muziekcommissie. Meneer onderhield contacten met de dirigent, koorleden en met de plaatselijke kerken.

Van 2016 tot 2018 begeleide meneer als vrijwilliger ruiters/inwoners naar de stichting paardrijden gehandicapten Meppel en omstreken. Deze Stichting werkt samen met Vanboeijen. Hij zorgde onder andere dat de ruiters van Vanboeijen veilig bij de lessen aanwezig waren. Tevens begeleidde meneer ze weer terug naar Vanboeijen.

Tot slot was meneer van 2012 tot 2019 actief bij het Meppeler Muziekfestival.

Hij zorgde voor de inrichting van diverse locaties voor meerdere concerten.

Meneer Nijmeijer is bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Franciscus Alouisius Veldboer (1950 – 69 jaar)

Meneer Veldboer is een actief vrijwilliger en heeft op verschillende manieren zijn inzet getoond voor de maatschappij en de Meppeler samenleving.

Meneer is sinds 1984 actief voor de tafeltennisvereniging DETO te Meppel.

Hij is medeoprichter en al 35 jaar voorzitter van deze vereniging. Deze vereniging is nog steeds een bruisende vereniging en meneer heeft daar een actieve rol gespeeld en zorgt dat er altijd een goede sfeer is. Van alle leeftijden kan men bij de vereniging DETO terecht van jong tot oud. De vereniging neemt met 5 teams deel aan de competitie. En men heeft ook een seniorenclub.

Meneer Veldboer is bij Koninklijk Besluit van 20 maart 2020 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer Nicolaas Hendrik Sieffers (1947 – 72 jaar)

 

Meneer Sieffers is een actief vrijwilliger en heeft op verschillende manieren zijn inzet getoond voor de maatschappij en de Meppeler samenleving.

Meneer is sinds 1989 dirigent & muzikaal leider van het Drents Jeugd Orkest. Hij is niet alleen dirigent maar leert de muzikanten ook vaardigheden op bestuurlijk gebied zodat ze vervolgens plaats kunnen nemen in besturen op plaatselijk niveau. Meneer is een bevlogen dirigent en doet zijn werk met heel veel passie waardoor het orkest al jaren goed presteert.

Van 2017 tot 2020 was meneer voorzitter van het Oranjecomité. Dit comité organiseert onder andere activiteiten op Koningsdag. Een onderdeel hiervan is de jaarlijkse aubade. Hij regelde subsidies, zat de maandelijkse vergaderingen voor en ging gesprekken met diverse partijen aan omtrent de beveiliging van onder andere het Koningsconcert.

In 2015 heeft meneer een belangrijk rol gespeeld in de tot stand komen van een overkoepelend cultuurplatform. In die besprekingen met tal van culturele organisaties heeft hij een prominente en leidende rol gespeeld. Een en ander heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Cultuurplatform Meppel in 2015. Meneer is tot op de dag van vandaag nog bestuurslid en is de spil in de culturele sector van Meppel.

Vanaf 2017 leidt meneer een leerorkest bestaande uit leerlingen van groep 7 van de basisschool “Het Stadskwartier” te Meppel. Wekelijks komen deze leerlingen bijeen. Met in gang van 2019 is meneer gestart met 3 leerorkesten van 3 verschillende basisscholen.

Tot slot is hij in 2014 voorgedragen als kandidaat voor de Drentse Cultuurprijs. Helaas is toen de keuze niet op hem gevallen maar vanuit diverse verenigingen en stichtingen werd hij wel als een geschikte kandidaat bevonden.

Meneer Sieffers is bij Koninklijk Besluit van 11 februari 2020 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.