Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Meppel

Donderdagavond 7 februari heeft de burgemeester van Meppel, de heer R.T.A. Korteland, een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt tijdens het sportgala aan de heer Jan Feenstra.

Decorandus: de heer Jan Feenstra (1946 - 72)
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Feenstra is uitermate actief als vrijwilliger en heeft zich op verschillende manieren ingezet voor Meppeler samenleving en de maatschappij.

Vanaf het jaar dat hij blind is geworden (1966) is de heer Feenstra vrijwilliger geworden bij de Nederlandse Blindenbond, nu de Oogvereniging. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de belangen van blinden in Nederland.

Zo hielp hij mensen die op oudere leeftijd blind werden door ze bekend te maken met de hulpmiddelen die er voor blinden zijn. Vanaf 1979 tot 1988 is de heer Feenstra vrijwilliger geweest bij de wijkvereniging Oosterboer, eerst als penningmeester en later als voorzitter. Van 1980 tot 1995 was hij actief bij de Stichting Dedicon, een stichting die vormen van anders lezen ontwikkelt. De heer Feenstra stond aan de basis van het luistermagazine ‘Moet je horen’ voor blinden en slechtzienden in Nederland.

Van 1988 tot 1993 was hij vrijwilliger en voorzitter bij Stichting topbasketbal Meppel ‘Red Giants/Computerij’.

Van 2009 tot 2015 was hij kundig en betrokken bestuurslid van de Stichting Cultureel Centrum De Plataan. Het succes van het cultureel centrum is mede te danken aan zijn inzet.

Van 2006 tot 2016 was de heer Feenstra als bestuurslid bijzonder actief bij de Stichting Meppel Vol Vaart. Mede door zijn inzet op het gebied van PR en sponsoring trekt het Grachtenfestival jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers naar Meppel.

Van 2010 tot 2013 was hij secretaris van Vrienden van de Stichting Hospice Meppel en sinds 2011/2012 zet de heer Feenstra zich actief in voor de vereniging IVN natuur & educatie, om mensen de natuur te laten beleven en de waarde ervan te laten ontdekken.

Tot slot was de heer Feenstra in 2013 en 2014 actief voor voetbalvereniging MSC.

Eind jaren tachtig werd de heer Feenstra vrijwilliger bij het Meppeler Sportgala, waarvan hij sinds 2011 juryvoorzitter is. Hij bewaakt onder andere de procedures en vertegenwoordigt de mening van de jury tijdens het Sportgala. De heer Feenstra is zelf altijd sportief geweest en heeft in 1987 deelgenomen aan de Paralympics in Toronto bij het onderdeel zwemmen.

Deze grote lijst van activiteiten is onder de aandacht gebracht van Zijne Majesteit de Koning. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om de heer Jan Feenstra, bij Koninklijk Besluit van 14 januari 2019 te benoemen tijdens een bijzondere gelegenheid tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.