Uitnodiging denk mee over beleidskader sportaccommodaties

De gemeente Meppel werkt aan een beleidskader voor investeren en exploiteren van sportaccommodaties. We onderzoeken daarbij een aantal thema's die aansluiten op actuele ontwikkelingen. Om kennis en ervaringen uit de praktijk als input te krijgen organiseren we verschillende sessies. Gebruikers van sportaccommodaties zoals verenigingen en scholen nodigen wij van harte uit om hieraan deel te nemen.

Sessies per categorie

We hebben ervoor gekozen om dit in verschillende sessies te organiseren, zodat de inhoud van de discussies goed aansluit bij de praktijk van de gebruikers.. We hebben twee sessies per categorie (binnensport en buitensport). Mocht u verhinderd zijn om deel te nemen aan de sessie waar u onder valt, dan kunt u ook deelnemen aan één van de andere sessies. Het is dan wel goed om te realiseren dat de inhoud soms kan afwijken van uw situatie. Bent u een vereniging met zowel een binnen- als buitensporttak, dan is de keuze aan u.

Date en tijden:

  • Binnensport
    • vrijdag 21 mei 15.00 uur tot 16.30 uur
    • dinsdag 25 mei 19.30 uur tot 21.00 uur
  • Buitensport
    • vrijdag 28 mei 15.00 uur tot 16.30 uur
    • maandag 7 juni 20.00 uur tot 21.30 uur

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar l.bakker@meppel.nl. Vermeld uw naam, namens welke vereniging of school u wilt deelnemen en voorkeur datum en sessie. Vooralsnog vinden de bijeenkomsten digitaal plaats. Mocht het tegen die tijd mogelijk zijn om in groepen af te spreken dan heeft een fysieke bijeenkomst de voorkeur. Uiteraard informeren wij u daarover.

Download het beheersplan sportaccommodaties (PDF)