Uitnodiging bijeenkomst 23 maart: Samen aan de slag voor een gezonder Meppel

Om mee te kunnen doen aan onze samenleving is gezondheid heel belangrijk. Door de corona pandemie is nog duidelijker geworden hoe belangrijk gezond zijn is. Samen met iedereen die betrokken of geïnteresseerd zijn willen we graag een extra stap zetten naar een gezonder Meppel. Daarom organiseren we een themabijeenkomst op 23 maart a.s. vanaf 19.30 uur.

Centrale vragen

Waar denkt u aan bij gezondheid? Wanneer ben je eigenlijk gezond? En hoe kunnen we gezamenlijk inwoners van Meppel daarbij helpen? Daaover gaan we graag met u in gesprek aan de hand van drie thema's: :

  1. Roken: Roken is niet gezond, maar wat nou wanneer je zelf of bijv. je cliënt dit al jaren doet?
  2. Problematisch alcohol gebruik: 2 glazen alcohol per middag en/of avond, maakt dat echt zo’n groot verschil op je gezondheid? Hoe maak je dit bespreekbaar?
  3. Overgewicht: ‘Gezonde voeding’ is belangrijk, maar wat is gezonde voeding?

Lokaal Preventie Akkoord

In Meppel wordt al veel gedaan op het gebied van preventie en gezondheid. Wij zijn daarom op zoek naar acties en samenwerkingen die realiseerbaar zijn en van meerwaarde in deze bijzondere tijd. Tijdens deze avond gaan we in 3 subgroepen uiteen, om per thema in gesprek te gaan over het doel, maar ook over hoe we dat kunnen bereiken. De uitkomsten vormen de basis voor het ‘Lokaal Preventie Akkoord’.

Aanmelden

Via het opgaveformulier kunt u aangeven over welk thema u wilt meepraten. Kunt niet aanwezig zijn, maar wilt u wel meepraten/-denken? Dat kunt u ook laten weten via het formulier.

Samenwerking

We organiseren de avond in samenwerking met GGD Drenthe, JOGG Meppel, Verslavingszorg Noord Nederland, Pharos.