Uitnodiging: Praat mee: welke corona-effecten ziet u?

Het coronavirus is inmiddels ruim een jaar onder ons. Door het vaccineren groeit de hoop dat we het virus snel onder controle krijgen. Maar de verwachting is ook dat de maatschappelijke impact zich nog wel een tijdje laat voelen. Want eenzaamheid, financiële zorgen of werkloosheid verdwijnen niet zomaar. Tegelijkertijd heeft deze crisis ons ook mooie dingen opgeleverd die we graag willen behouden.

Van versnippering naar totaalbeeld

Corona heeft veel impact op het persoonlijk leven van mensen. Positief en negatief. Signalen daarvan komen bij verschillende organisaties binnen. Van woningcorporaties tot hypotheekverstrekkers en van zorg- en welzijn aanbieders tot de gemeente. Allemaal hebben we zo onze ervaringen. Maar een totaalbeeld ontbreekt vaak nog.

Praat mee: welk corona-effecten ziet u?

De komende periode organiseren we daarom een serie gesprekken met maatschappelijke organisaties over verschillende thema’s. Om onze beelden uit te wisselen en te verkennen hoe we de positieve effecten kunnen versterken en de negatieve kunnen beperken. Ook inwoners kunnen deelnemen.

Themagesprek: De buurt

De eerste bijeenkomst vindt plaats op:
•    Donderdag 15 april van 15.00 – 16.30 uur – Thema ‘De buurt’

Tijdens deze bijeenkomst staat de impact van de coronacrisis op het samenleven in wijken en buurten centraal. Welke veerkracht heeft u gezien bij de inwoners? Welke (hulp)initiatieven zijn ontstaan en opgezet door inwoners zelf? Hoe houden we vooral deze positieven ontwikkelingen vast? Tegelijkertijd baren de negatieve effecten van de coronacrisis ons ook zorgen. Is er door persoonlijk leed minder oog voor elkaar, is er minder verdraagzaamheid? Vinden mensen het moeilijker of spannender om contact te houden met elkaar? Is er een stijging te zien van meldingen van overlast? Kortom, allemaal vragen waarmee wij samen met u een beter beeld willen vormen wat er leeft en speelt in de wijken en buurten van gemeente Meppel.

Taskforce Corona

De bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit de Taskforce Corona. Een werkgroep met partners in het onderwijs, bedrijfsleven, zorg, welzijn, vrijwilligersorganisaties en de gemeente Meppel. De taskforce werkt samen om de negatieve effecten van corona zoveel mogelijk tegen te gaan en te leren.

Aanmelden

Uw ervaring het afgelopen jaar is van groot belang. We hopen dat u dit met ons wilt delen. Aanmelden kan tot en met 8 april via m.bloemberg@meppel.nl. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u per e-mail een Microsoft Teams-link om deel te nemen aan de bijeenkomst.