Tijdelijk monument Levenslicht gaat bijna van start

Donderdag 16 januari om 19.00 uur is de landelijke onthulling van Levenslicht. Voor één avond zijn dan alle 104.000 stenen in Rotterdam bijeen, waarna ze te zien zijn in heel Nederland: naast Meppel in 170 andere gemeenten. Het monument is van 23 januari t/m 2 februari voor het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel, te bezichtigen. Burgemeester Richard Korteland onthult Levenslicht in Meppel op donderdag 23 januari om 13.00 uur.

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.

Tijdelijk monument

Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde: Levenslicht. Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren.

Het tijdelijk lichtmonument wordt onthuld in gemeenten waar vervolging van Joden, Roma en Sinti heeft plaatsgevonden. Het monument is een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid.

Lichtgevende herdenkingsstenen

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In gesprek met Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot het ontwerp van Levenslicht. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.

Na de landelijke onthulling wordt in elke betrokken gemeente een deel van de stenen tentoongesteld. In het donker lichten de herdenkingsstenen op. De stenen 'ademen' in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven.

Op 4en5mei.nl vindt u een kaart met alle deelnemende gemeenten.