Terugblik raadsvergadering 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari was de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. Tijdens deze raadsvergadering heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen.

Zoals tijdens iedere raadsvergadering hebben de raadsleden de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen aan het college. De fractie van het CDA heeft hiervan gebruik gemaakt en vragen gesteld over Wonen en zorg voor ouderen.

Raadsbrief

Ieder jaar controleert de accountant in opdracht van de gemeenteraad het financiële huishoudboekje van de gemeente. Dit krijgt vormt in de jaarrekening. En met de raadsbrief informeert de accountant de gemeenteraad over de bevindingen van de tussentijdse controle van de jaarrekening 2019. De raad heeft deze brief voor kennisgeving aangenomen.

Afwegingskader verkoop aandelen

Met dit afwegingskader wordt de eventuele verkoop van aandelen, van bijvoorbeeld BNG, Enexis en Wadinko, beoordeeld. Met dit besluit is er een kader waarop deze afweging gemaakt kan worden en wordt er uitvoering gegeven aan een aangenomen motie van de gemeenteraad die hiertoe het college heeft opgeroepen.

Budgetoverhevelingen

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast, daarmee geeft de raad aan hoeveel geld er beschikbaar is voor diverse plannen. In de jaarrekening legt het college daarover verantwoording af. Echter wordt niet altijd al het beschikbare budget uitgegeven omdat niet alle plannen helemaal zijn uitgevoerd. Daarom heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om deze budgetten te gebruiken voor dit jaar, zodat de plannen in 2020 uitgevoerd kunnen worden. Dit wordt gedaan door middel van een overhevelingsvoorstel, omdat de gemeenteraad het budgetrecht heeft hierover.

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Promes

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de voordracht van mevrouw Lammers als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Promes. Leges ontheffing voetgangersgebied Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad de Legesverordening vastgesteld. En voor het onderdeel Verkeer en Vervoer heeft de gemeenteraad nu een besluit genomen. Bedrijven die niet binnen de venstertijden kunnen laden en lossen, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing voor het voetgangersgebied. Dit is nu opgenomen in de legesverordening en de gemeenteraad heeft unaniem hiermee ingestemd. Alle raadsvoorstellen – en besluiten staan opgenomen bij de raadsvergadering van 30 januari op de website van de gemeenteraad.