Terugblik De Ronde 5 november 2020

Sinds begin dit jaar heeft de gemeenteraad iedere eerste donderdag van de maand De Ronde. Op verschillende manieren kunnen onderwerpen besproken worden door en met de raad, burgemeester & wethouders en de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van een rondetafelgesprek, waarbij de raad in gesprek gaat met experts en stakeholders over een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld zorg. Zo wordt vanuit verschillend perspectief naar een onderwerp gekeken.

Tijdens De Ronde kan de raad ook op werkbezoek gaan, bijvoorbeeld aan een school of sportvereniging. De Ronde is er tevens informatie te delen met de raad.

Klimaatadaptatie & havenontwikkeling

Tijdens De Ronde van 5 november is de raad bijgepraat over  klimaatadaptatie. Wat zijn de effecten van de klimaatveranderingen op Meppel, om in 2050 klimaatbestending en waterrobuust te zijn? Waar krijgt Meppel concreet mee te maken, wat zien we nu al? Wat zou dit kunnen betekenen voor inwoners en ondernemers en wat kunnen we met elkaar hieraan doen? Hiervoor wordt een regionale adaptatiestrategie opgesteld. Op een later moment zal de raad hierover besluiten nemen.

Aansluitend is gesproken over de havenontwikkeling. De raadsleden zijn bijgepraat over het strategisch belang van de Port of Zwolle voor de economische vitaliteit van de regio. Ook is gesproken over duurzame inrichting van bedrijfsterreinen. Ook dit onderwerp zal terugkomen bij de raad.

Meer weten?

Kijk op gemeenteraadmeppel.nl of neem contact op met de griffie. Wil u zelf een onderwerp agenderen? Neem dan contact op met de griffier via griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522.